Ако желаете
да разгледате някой брой, то кликнете върху съответната страница.


* Брой E1 (13.01-19.01 2020) стр.: Обяви, Бюро по труда

* Брой 01 (20.01-26.01 2020) стр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

* Брой E2 (27.01-02.01 2020) стр.: Обяви, Бюро по труда

* Брой 02 (03.02-09.02 2020) стр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

* Брой E3 (10.02-16.02 2020) стр.: Обяви, Бюро по труда

* Брой 03 (17.02-23.02 2020) стр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

* Брой E4 (24.02-01.03 2020) стр.: Обяви, Бюро по труда

* Брой 04 (02.03-08.03 2020) стр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

* Брой E5 (09.03-15.03 2020) стр.: Обяви, Бюро по труда

* Брой 05 (16.03-22.03 2020) стр.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

* Брой E6 (23.03-29.03 2020) стр.: Обяви, Бюро по труда